Разновъзрастова специална група "Калинка"

III-та диабетна група "Калинка"

В подготвителна диабетна група работим за индивидуално развитие потенциала на всяко дете, основано на уважение и положително отношение. Създаване на условия за изява на творческите и интелектуални способности на всяко дете. Активно и пълноценно взаимодействие с родителите и формиране на позитивна среда, основана на доверие, партньорство и съпричастност към учебно-възпитателния процес в групата.

Цялостната организация в групата се подчинява на поддържане атмосфера на толерантност, както и условия на психологическа съвместимост между децата. 


 

 По случай Световния ден 14 ноември за борба с диабета,децата от III-та диабетна група „Калинка“на ДГ №124 “Бърборино“,ще участват в седмица посветена на борбата с диабета

 

 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!