Допълнителни педагогически услуги

График на допълнителни дейности към  ДГ №124 "Бърборино" през 2020/2021 г. 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сутрин: Плуване 

10:00 ч.

Сутрин: йога

 

9:30-9:50- гр."Фют"

9:50-10:10 - гр."Делфинче

10:10-10:35 - гр."Щурче"

10:40-11:05 - гр."Калинка"

11:05-11:25  -гр."Бонбон"

11:30-11:55 - гр."Слънчеви палавници"    

Сутрин:   Народни танци

 

10:00-10:20 - гр"Делфинче"

10:20-10:40 - гр."Фют"

10:45-11:05 - гр."Бонбон"

11:05-11:30 - гр."Калинка"

11:30-11:55 - гр."Щурче"

11:55-12:20 - гр."Слънчеви палавници"

  

Сутрин:      Футбол 

 

9:30-9:50 - гр."Фют"

9:50-10:10 - гр."Делфинче"

10:10-10:35 - гр."Щурче"

10:40-11:05 - гр."Калинка"

11:05-11725 - гр."Бонбон"

11:30-11:55 - гр."Слънчеви палавници"

 

 

 Сутрин:     Народни танци

10:00-10:20 - гр."Делфинче"

10:20-10:40 - гр."Фют"

10:45-11:05 - гр."Бонбон"

11:05-11:30 - гр."Калинка"

11:30-11:55 - гр."Щурче"

11:55-12:20 - гр."Слънчеви палавници"

 

 

Сутрин:Футбол

9:30-9:50 - гр."Делфинче"

9:50-10:10 - гр."Фют"

10:15-10:35 - гр."Бонбон"

10:35-11:00 - гр."Калинка"

11:05-11:30 - гр."Щурче"

11:30-11:55 - гр."Слънчеви палавници"


Следобед:  Модерни танци 

14:30 - 14:55 - гр."Слънчеви палавници"

15:05 - 15:30 - гр."Щурче"

15:30 - 15:50 - гр."Фют"

15:50 - 16:10 - гр."Делфинче"

16:15 - 16:35 - гр."Бонбон"

16:35-17:00 - гр."Калинка"

    Следобед:    Карате

15:00-15:25 - гр."Слънчеви палавници"

15:25-15:50 - гр."Щурче"

15:50-16:10 - гр."Фют"

16.10:16:30 - гр."Делфинче"

16:35-16:55 - гр."Бонбон"

16:55-17:20 - гр."Калинка"

 Следобед:     Английски език

14:30 - 14:55 - гр."Щурче"

15:05 - 15:30 - гр."Слънчеви палавници"

15:30 - 15:50 - гр"Делфинче"

15:50 - 16:10 - гр."Фют"

16:15 - 16:35 - гр."Калинка"

16:35 - 17:00 - гр."Бонбон"

 Следобед:      Йога

14:30-14:55-  гр."Слънчеви палавници"

15:00-15:25 - гр"Щурче"

15:30-15:55 - гр."Калинка"

15:55-16:15 - гр."Бонбон"

16:20-16:40 - гр"Фют"

16:40-17:00 - гр."Делфинче"

 Следобед:     Модерни танци

 

14:30-14:55 - гр."Слънчеви палавници"

15:05-15:30 - гр."Щурче"

15:30-15:50 - гр."Фют"

15:50-16:10 - гр."Делфинче"

16:15-16:35 - гр."Бонбон"

16:35-17:00 - гр."Калинка"

Следобед:     Английски език:


14:30 - 14:55 - гр."Щурче"

15:05 - 15:30 - гр."Слънчеви палавници"

15:30 - 15:50 - гр."Делфинче"

15:50 - 16:10 - гр."Фют"

16:15 - 16:35 -  гр."Калинка"

16:35 - 17:00 - гр."Бонбон" 

 

 


Следобед:      Карате

15:00-15:25 - гр."Слънчеви палавници"

15:25-15:50 - гр."Щурче"

15:50-16:10 - гр."Фют"

16:10-16:30 - гр."Делфинче"

16:35-16:55 - гр."Бонбон"

16:55-17:20 - гр."Калинка"

 

       

 

 

* Към момента допълнителна дейност "Приложни изкуства" не се провежда. 

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!