Мисия, визия и цели

Мисия : Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.Нашата корпоративна визия

Визия : Детска градина №124 „Бърборино"- желано и любимо място за децата с пространства за игра, познание и общуване; място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива. Повече от всичко искаме детската градина да е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчеството и знанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието. Как ще го постигнем? – по пътя на развитието и партнирането.

Целите, които сме поставили и ще ги изпълним:

 • Прилагане на авангардни образователни технологии и европейски компетенции;
 • Партньорство и сътрудничество с други детски градини, културни, обществени и други институции;
 • Възпитание в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си идентичност;
 • Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители.

Нашите стратегически пътища :

 • Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда;
 • Професионална компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и потребности и европейски компетенции;
 • Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността;
 • Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит.

Ключови думи :

 • оперативно-приложима практика за работа с деца и родители;
 • обогатяване дейностите в детската градина, общуването с родители и пиар-концепциите на детското заведение;
 • изграждане на социо-културен център за работа с деца, родители, общественост;
 • изграждане на богати, съдържателни и ползотворни контакти с НПО;
 • нови начини за провеждане на квалификационната дейност в детската градина;
 • формиране на компетентност у педагозите;
 • презентиране на основните приоритети в работата на детската градина пред родителите;

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!