Необходими документи при постъпване и отсъствие на децата

Необходими документи за новоприетите деца преди реалното постъпване в детската градина :

1.Нова здравна карта за дете попълнена от родителите с необходимите данни и телефони за обратна връзка.

2.Данни за имунизационния статус на детето съгласно Наредба 15/2005г.

3.Здравно-профилактична карта на детето попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

4.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити / перианален отпечатък и фецес/, извършено не по-рано от 15 дни преди реалното постъпване на детето в детската градина.

5.Изследване на кръв и урина , извършени в едномесечен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина.

6.Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина /попълнена декларация на място от родителя за липса на контакт със заразно болни- за учебната 2020-2021г./

ПРИ ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

1.За всяка нова учебна година се закупува нова здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.

2.При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат за патогенни чревни бактерии / перианален отпечатък/,  а при отсъствия за повече от два месеца-еднократен отрицателен резултат за чревни паразити / перианален отпечатък и фецес/.

3.При отсъствие на детето за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!