Обществен съвет

На 27.02.2018г се проведе заседание на Обществения съвет към 124 ДГ „Бърборино“.

 Дневен ред: 

1. Писмо на СО А 18 ВК 08-2085 от 14.02.2018 за изграждане на видеонаблюдение в ДГ 124 „Бърборино“

2. Предстоящ ремонт на старата сграда на ДГ 124 „Бърборино“

3. Проведени анкети сред родителите на ДГ 124 „Бърборино“ от СРЗИ, във връзка с храненето на децата в детската градина.

4. Логопедът в детската градина

 

На 05.12.2017г. се проведе заседание на Обществения съвет към 124 ДГ „Бърборино“.

Теми за обсъждане : Заседанието на педагогическият съвет от 17.10.2017г.

                                Отчет на взетите решения и реализирани дейности.

                                 Инициативи и проекти.

 

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!