Полезна информация

Артикулационна гимнастика

За учебната 2018-2019г. в ДГ №124 „Бърборино” се обучават над 50 деца с комуникативни нарушения. Всяко едно от тях е с нарушена артикулация, независимо дали артикулационното нарушение е в изолиран вид, или е симптом в клиничната картина на друго нарушение.  

Доказано е, че ежедневното трениране на говорните органи спомага преодоляването на неправилното произношение, като в някои случаи това се случва спонтанно, без намесата на логопед. Според експертите, достатъчно е 5 мин. на ден разгряване на артикулационните органи, за да се подобри произношението.

Артикулационните нарушения  се характеризират с неправилна артикулация на един звук или на звукове от една фонетична група /мономорфна форма, например нарушение само на една съгласна фонема „р” или на осемте високочестотни съгласни „с, з, ц, дз, ш, ж, ч, дж”/ или два и повече звука от различни фонетични групи /полиморфна форма, например „к” и „л”/. Нарушената артикулация се изразява в липси, замени и изопачено произнасяне на звуковете. Пропускането на звук е рядко срещан симптом. Сред деца, носители на българския език, най-разпространено е пропускането на звук „р”. Обикновено симптомът е преходно явление – в процеса на нормалното проговаряне много деца пропускат някои по-трудни за изговаряне звукове, но постепенно на мястото на липсващите се появяват било правилни, било неправилни техни варианти. При замените трудният звук /обикновено онтогенетично късен/се замества от друг /онтогенетично по-ранен и лесен/. При изопачаването на звук, на мястото на определен труден звук се появява някакъв негов ненормативен вариант, който не съществува във фонологичната система на съответния език.

Артикулационната гимнастика подобрява кръвообращението, нервната проводимост и подвижността на артикулационните органи; подсилва мускулатурата на бузите, устните и езика; формира умения за задържане на конкретна артикулационна позиция; намалява напрежението на артикулационните органи; спомага за постановката и правилното произнасяне на говорните звукове.

В нашата градина учителите активно включват в ежедневната програма с децата упражнения за подобряване на произношението.

Вие също може да подпомогнете подобряването на артикулацията на Вашето дете в няколко лесни стъпки, като следвате показаното на картинките:

 https://drive.google.com/file/d/1WQ6Io4RSZ6HinMwGbNKJCDWieb96Ue1w/view?usp=sharing 

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!