Музикотерапия в детската градина

29.03.2021

Музикотерапия в детската градина

 

Приоритет на целия екип на ДГ „Бърборино“ е децата, поверени на нашите грижи, да бъдат подкрепени във всички аспекти на тяхното развитие. Ние знаем, че музиката носи радости и емоции, кара децата да се смеят и да създават приятелства, стимулира комуникацията, дава възможност на децата свободно да изразят себе си, стимулира двигателните, когнитивни и социални умения, има лечебно въздействие върху психо-емоционалното състояние на децата, успокоява и помага за концентрацията на вниманието. Музикотерапията стимулира двигателната активност, като спомага движението, обхвата на движението, координацията, контрола на мускулите, сила, гъвкавост, бързина, координация око – ръка, подобрява общото ниво на издръжливост (мускулна сила, мускулен тонус, дъх, капацитет на дъха). Има лечебно въздействие върху психо-емоционалното състояние на децата. В зависимост от това, дали терапията се прилага само на едно лице, или на група от лица, тя може да бъде, както индивидуална, така и групова. Целта при груповата терапия е да се спомогне социализирането на отделния индивид към групата и неговото приобщаване към общността (социума).

 Затова се свързахме с представители на Музикотерапевтичен институт – София, които поеха ангажимента, доброволци да отделят време всяка седмица за съвместна дейност с нашите деца. Ето какво ни разказват Яна и Петя, музикотерапевти, които водят „Музика в кръга“:

 „Като специалисти-доброволци предлагаме на децата занимания в едно специално пространство, където те могат да изследват и опознават света, свързвайки се със себе си и помежду си. Нашите основни цели са придобиване на нови когнитивно-поведенчески умения, емоционална интелигентност и стимулиране на творчеството чрез средствата на музикотерапията и другите арт-терапии - рисуване, моделиране, танц и драма. По този начин децата усвояват нови модели на поведение, учат се да се ориентират и контролират своите чувства и емоции. Започват да развиват чувство за състрадание и съпричастност. В процеса на работа се свързват със своята творческа фантазия и усет за красота в ежедневието. Работата с изкуствата има своите предимства - по индиректен начин и в игрова форма децата имат възможност за себеизразяване и усъвършенстване.“

Яна Николова е от Русия и вече 13 години живее в България. По образование е начален учител и учител по музика. През годините се старае да се развива като учител, посещавайки различни семинари в Русия, България и други страни. Преди пет години, привлечена от индивидуалния подход в работата със своите ученици, се среща с музикалната терапия. Завършва Музикотерапевтичен  Институт - София през 2019 г. и понастоящем е сертифициран клиничен музикален терапевт. Работи с деца със специални потребности, възрастни, води креативно музикално ателие в детски център. От миналата година е асистент в МТИ-София.

Петя Петрова е по образование оперна певица. Спечелила е редица значителни български и международни опрени конкурси. Била е солист на главните опрени театри в България, Австрия, Германия, Испания, Чили, Израел, Великобритания. В последните години тя започва да се занимава с преподавателска дейност, три от които като асистент в ДМА П.Владигеров. Там  се среща с предизвикателствата в работата със студенти със специални образователни нужди и така се поражда интереса й към музикотерапията. Това я отвежда в Музикотерапевтичен Институт - София, където се обучава в момента вече втора година. Има интерес към работата с деца в норма и със специални нужди.“

Сподели

Новини и събития

29.03.2021

Музикотерапия в детската градина

За ползите от музикотерапията върху детското развитие и съвместната дейност на детската градина с представители на Музикотерапевтичния институт - София

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!