Прием

Детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Всички деца, кандидатстващи за приемане в общински ОДЗ и ЦДГ на територията на Столична община се регистрират в Информационната система за обслужване на детските градини /ИСОДГ/.

Изборът на начина на регистриране и кандидатстване се прави от родителя /настойника/ на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация на адрес www.kg.sofia.bg

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!