Група "Делфинче"

Стремежът ни е да подсигурим на всяко дете право на щастливо, вълшебно детство с мечти. Да поставим началото на един справедлив и мирен свят на уважение и толерантност.

Да помогнем на децата да придобият такава естествена жажда за учене, отговаряща на нуждите на всяко дете, на културното многообразие и на индивидуалните особености. Възпитаване на емоционална компетентност у децата – важно условие за изграждане на правилно поведение. Нашата основна цел нека бъде създаването на такава атмосфера, в която децата с удоволствие ще се отправят заедно с учителя към опознаването на нови хоризонти и възможности.

Екип на групата:

Старши учител: Маринела Маджарова
Старши учител: Мария Русева
 
Помощник възпитател: Елена Щъркелова
тел: 0885915469
Е-mail:  delfinche124@abv.bg

 

Правила на група „Делфинче“

  • Да бъдем приятели добри;
  • Да говоря тихо и спокойно, да не викам;
  • Да се изслувшаме;
  • Да не прекъсвам, когато друг говори;
  • Да се извиния, когато направя грешка;
  • Да си помагаме при необходимост;
  • Никой няма право да ми се пресмива, притеснява, удря и обижда;

Тези правила са лесни и ни правят те чудесни!

Да помагаме на всеки, приятелството да ценим и знанията си да увеличим, 

 


 

Дневен режим

 

 Време Дейности
 07:00 - 08:30

Прием на децата
Дейности по избор
Сутрешна гимнастика

 08:30 - 09:00 Сутрешна закуска
 09:00 - 09:10 Игри, подготовка за педагогическа ситуация
 09:10 - 10:00 Педагогически ситуации
 10:00 - 10:15 Подкепяща закуска
 10:15 - 11:30 Игрова дейност и занимания по интереси
 11:30 - 12:15 Подготовка за обяд. Обяд
 12:15 - 15:00 Подготовка за сън. Следобеден сън
 15:00 - 15:30 Събуждане и раздвижване
 15:30 - 16:00 Следобедна закуска
 16:00 - 17:30 Педагогически ситуации. Допълнителни дейности
 17:30 - 19:00 Издаване на децата. Дейности по избор. Игри на двора.
   
   
   
   

 

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Математика 1. Български език и литература 1. Околен свят 1. Конструиране и технологии 1. Изобразително изкуств
 2.Физическа култура 2. Музика  2. Изобразително изкуство 2. Музика 2. Физическа култура 
         
     1. Физическа култура  1. Физическа култура  
         
         

 

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!