Група "Калинка"

Добре дошли дечица мили,

като калинки лекокрили.

Посрещаме Ви с песни и игри,

бъдете умни и добри!!!

Екип на групата:

 
Стаарши учител Мария Станчева
Учител Веселина Димитрова
Помощник възпитател: Даниела Благоева
тел: 0884763268
E-mail: sdg124cdg@abv.bg

 

В подготвителна разновъзрастова специална група работим за индивидуално развитие потенциала на всяко дете, основано на уважение и положително отношение. Създаване на условия за изява на творческите и интелектуални способности на всяко дете. Активно и пълноценно взаимодействие с родителите и формиране на позитивна среда, основана на доверие, партньорство и съпричастност към учебно-възпитателния процес в групата.

Цялостната организация в групата се подчинява на поддържане атмосфера на толерантност, както и условия на психологическа съвместимост между децата.

Линк към тържеството на група "Калинка"

Дневен режим

 

 

 Време Дейност
 07:00 - 08:30

Прием на децата
Дейности по изобр на децата
Дейности организирани от учителя на групата
Подготовка за закуска

 08:30 - 09:00 Сутрешна закуска
 09:00 - 10:00 Педагогически ситуации
 10:00 - 10:30 Подкрепителна закуска
 10:30 - 12:00 Дейности по избор на децата
Дейности организирани от учителя на групата

 12:00 - 13:00 Подготовка за обяд
Обяд
 13:00 - 15:00 Следобеден сън
 15:00 - 15:30 Тоалет и следобедно раздвижване
Подкрепителна закуска
 15:30 - 16:30 Педагогически ситуации и/или допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
 16:30 - 19:00

Дейност по избор на децата
Дейности организирани от учителя на групата
Изпращане на децата

 

 


Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература 1. Математика 1. Български език и литература 1. Околен свят 1.Математика
2. Физическа култура 2. Музика 2. Изобразително изкуство 2. Музика 2. Изобразително изкуство
  3. Конструиране и технологии   3.Конструиране и технологии  
         
1. Околен свят 1. Физическа култура 1.Математика 1. Български език и литература 1. Физическа култура
         

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!