Група "Фют"

"Децата виждат магия,
защото я търсят"

          Кристофър Мур

Екип на групата:

Учител Ирина Колева
Учител Катерина Николова
Помощник възпитател: Йоана Арсова
 тел: 0884754136
E-mail : fyut@abv.bg 
 

Екипът на  група „Фют“ се стреми да създаде условия и среда близка до семейната. Позитивна познавателна среда, провокираща детската активност за по-бързо адаптиране на детето с цел да се намали максимално стресът в детската градина.

Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

Екипът на група „Фют“ е насочил своята работа към утвърждаване на детската градина като желана територия на децата, качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Детската градина- моят втори дом – любимо и желано място за децата. Дом на радостта, веселието, песните и игрите.

 

Правила на  група "Фют"

1. Вярвай в себе си.- Ако мислиш, че можеш да направиш нещо, значи можеш!

2. Бъди любопитен.- Да изгубиш, означава да опиташ отново!

3. Участвай.- Няма глупави въпроси или глупави отговори.

4. Бъди разбиращ.- Слушай, когато другите говорят.

5. Бъди търпелив.- Вдигни ръка и изчакай реда си.

6. Бъди концентриран.- Работи тихо, за да не притесняваш другите.

7. Бъди приятел.- Работи заедно с другите и помагай.

8. Бъди любезен.- Казвай „МОЛЯ“ и „БЛАГОДАРЯ“.

9. Бъди подреден.- Прибирай след себе си.

10. Бъди честен.- Споделяй, окуражавай и бързо прощавай.

11. Съдействай.- Уважавай нашите правила.

12. Бъди себе си- Давай най- доброто от себе си.

Дневен режим

 

 Време Дейност
 07:00 - 08:30

Прием на децата
(сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др.)

 08:30 - 09:00

Сутрешна закуска

(разговори, игри, ритуали, поздрав и др.)

 09:00 - 9:20 Педагогически ситуации
 09:20 - 10:00  (подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.)
 10:00 - 10:25 Подкепяща закуска
 10:30 - 12:00 (дейност по избор, игри на открито, разходки, закалителни процедури и др.)
 11:00 - 12:00 Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите
  12:00 - 12:30  Обяд
 12:30 - 15:00 Следобеден сън/ Следобедна почивка
 15:00 - 15:30 Следобедна закуска
(подвижни игри)
 15:30 - 15:45 Педагогическа ситуация
 16:00 - 16:30 (игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.)
 16:30  Допълнителни дейности, провеждани в школи по избор и заплащани от родителите

 

 

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
 1.Околен свят 1. Български език и литература        1. Математика 1. Български език и литература  1. Конструиране и технологии
2. Изобразително изкуство 2. Музика 2. Околен свят    2. Музика 2. Физическа култура
         
 1. Физическа култура  1.Физическа култура    1.Изобразително изкуство  
         
         

 

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!