Група "Пчеличка"

ГРУПА "ПЧЕЛИЧКА"

 

Ние сме пчелички мили

и сме много работливи,

цял ден учим и не спираме,

цял ден знания събираме. 

Екип на групата:

Учител Румяна Григорова
Старши учител Марияна Илиева
Помощник възпитател: Станка Иванова
 тел: 0884754136
E-mail : pchelichkacdg@abv.bg
 

Екипът на  група „Пчеличка“ се стреми да създаде условия и среда близка до семейната. Позитивна познавателна среда, провокираща детската активност за по-бързо адаптиране на детето с цел да се намали максимално стресът в детската градина.

Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. Даваме им спокойно и щастливо детство, много любов, приятелско отношение, уют и доброжелателност.

Екипът на група „Пчеличка“ е насочил своята работа към утвърждаване на детската градина като желана територия на децата, качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Детската градина- моят втори дом – любимо и желано място за децата. Дом на радостта, веселието, песните и игрите.

 

Правила на  група "Пчеличка"

1. Поздравяваме.
2. Когато се храним или учим пазим тишина.
3. Говорим тихо - не викаме
4. В групата се ходи бавно - не се тича.
5. Събираме и подреждаме играчките си.
6. Играем внимателно - не се блъскаме, ритаме, щипеме.
7. Играем заедно - споделяме играчките си.

Дневен режим

 

 Време Дейност
 07:00 - 08:30

Прием на децата
Дейности по избор
Сутрешна гимнастика

 08:30 - 08:50 Сутрешна закуска
 08:50 - 09:00 Игри, подготовка за педагогическа ситуация
 09:10 - 10:00 Педагогически ситуации
 10:00 - 10:15 Подкепяща закуска
 10:15 - 11:30 Игрова дейност и занимания по интереси
 11:30 - 12:30 Подготовка за обяд
Обяд
 12:30 - 15:00 Подготовка за сън
Следобеден сън
 15:00 - 15:30 Събуждане и раздвивжане
 15:30 - 16:00 Следобедна закуска
 16:00 - 17:30 Педагогически ситуации
Допълнителни дейности
 17:30 - 19:00 Издаване на децата
Дейности по избор
Игри в двора

Изготвил:  У.Р. Григорова 

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Математика 1. Констуиране и технологии 1. Български език и литература
2. Физкултура 2. Музика 2. Физическа култура 2. Музика  Изобразително изкуство
   3.Изобразително изкуство      
 1. Български език и литература  1. Околен свят  1. Констуиране и технологии  1. Математика  1. Физическа култура
         
         

Изготвил:  У.Р. Григорова 

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!