Група "Шарено петле"

Екип на групата:

У Светла Игнатова
У Йорданка Венева
Помощник възпитател: Венета Механджииска
Телефон: 0884897627
E-mail: shareno_petle124@аbv.bg

 

Екипът на подготвителна група „ Шарено петле“ е прекрасно съчетание от амбициозни педагози носещи духа на новото време в обучението и възпитанието на децата.

Утвърждаваме групата като конкурентноспособна детска група. Нашето предизвикателство е да сътворим среда и взаимоотношения, в които децата да се учат, възпитават, творят и формират себе си.

Стремим се да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение, съобразено с държавните образователни стандарти, индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности. А за родителите - сигурност и спокойствие в напрегнатото ежедневие, както и увереност, че детето им се обгрижва от професионалисти, с много внимание и любов.

 

Правила на 4-та група "Шарено петле"

1. Ние сме приятели добри в учение и игри.
2. Помагаме на всеки, който има нужда.
3. Не обиждаме другарче, делим блока в нужда.
4. Пазим и подреждаме играчките и куклите красиви.
5. Игрите ни със тях са толкова любими.
6. Думички въшлебни много знаем. Когато трябва да ги кажем, не се маем. "Добро утро" и "Довиждане", "Благодаря" и "Извинявай" - щом е нужно ги употребявай.
7. Растем ние здрави и щастливи в този дом чудесен. Ще станем умни, работливи, в училище ще влзеем с песен.

Дневен режим

 

 Време Дейности
 07:00 - 08:30

Прием на децата
Дейности по избор
Сутрешна гимнастика

 08:30 - 09:00 Сутрешна закуска
 09:00 - 09:10 Игри, подготовка за педагогическа ситуация
 09:10 - 10:50 Педагогически ситуации
 10:00 - 10:15 Подкепяща закуска
 10:15 - 11:30 Игрова дейност и занимания по интереси
 11:30 - 12:15 Подготовка за обяд, Обяд
 12:15 - 15:00

Подготовка за сън. Следобеден сън

 15:00 - 15:30 Събуждане и раздвижване
 15:30 - 16:00 Следобедна закуска
 16:00 - 17:30 Педагогически ситучции. Допълнителни дейности
 17:30 - 19:00 Издаване на децата. Дейности по избор. Игри на двора.
   
   
   
   

 

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература 1. Математика 3. Конструиране и технологии 1. Изобразително изкуство 1. Околен свят
  2. Музика   2. Музика 2. Физическа култура
         
 1. Околен свят  1. Български език и литература  1. Физическа култура  1. Физическа култура  1.Изобразително изкуство
         
         

 

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!