Група "Щурче"

Ние сме децата от група „Щурче”.
Ние, щурчетата, сме любознателни.
Обичаме всеки ден да откриваме нещо ново.
Любимият ни въпрос е „защо?”.
Ние обичаме да играем със своите приятели.
Ние обичаме да рисуваме, апликираме и конструираме.
Обичаме да пеем, да тичаме, да се забавляваме.
Понякога не слушаме, защото сме заети с нещо свое,
но когато направим нещо добро,обичаме
да ни забележат и похвалят!

Екип на групата:

Старши учител Марияна Кирилова
Старши учител Ваня Ненова
Помощник възпитател: Антоанета Андреева
тел: 0885923632
E-mail: shturche124@abv.bg

 

В нашата група децата се възпитават и обучават в здравословна, безопасна и сигурна среда. Децата биват зачитани като активни участници в образователния процес и биват поощрявани с морални и материални награди.В групата осигуряваме среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености на  деца и гарантираща цялостното развитие на детето.

Ние, учителите в групата, се стремим да осигурим физическо, познавателно, езиково, духовно – нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата. Дейностите, които извършваме с децата, са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Усилията ни са насочени към организиране на игрова дейност, която да стимулира детската любознателност, емоционалност, инициативност и творчество.

 

Правила на група "Щурче"

1. В групата се ходи бавно - не се тича.
2. Говорим тихо - не викаме.
3. Държим се внимателно с другите деца.
4. Пазим и подреждаме играчките си.
5. Пазим тишина и слушаме, когато учителката или друго дете говори.
6. Когато сме седнали на столчетата, ръцете и краката са прибрани.
7. Когато искаш да отговориш, вдигни ръка!
8. Ако са те обидили, не крещи! Напомни на другарчето ти да ти се извини! Използваи вълшебните думички!
Благодаря! Моля! Извинявай!


Тези правила са тъй лесни правят дните ни чудесни.

Дневен режим

 

 Време Дейност
 07:00 - 08:30

Прием на децата
Игра
Самостоятелна дейност
Сутрешна гимнастика

 08:30 - 09:00 Сутрешна закуска
 09:00 - 10:00 Педагогически ситуации
 10:00 - 10:10 Подкрепителна закуска
 10:10 - 10:40 Педагогически ситуации
 10:40 - 12:00 Дейности по избор. Допълнителни дейности. Игри на открито.
 12:00 - 13:00 Обяд
 13:00 - 15:00 Следобеден сън
 15:00 - 15:30 Следобедна закуска
 15:30 - 16:00 Педагогическа ситуация
 16:00 - 19:00  Допълнителни дейности. Дейности по избор. Игри на открито. Изпращане на децата
   
   

Изготвил: СУ М. Кирилова СУ В. Ненова

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Математика 1. Български език и литература  1.Математика 
2. Изобразително изкуство 2. Музика 2. Физическа култура 2. Музика 2. Физическа култура
     3.Констуиране и технологии  3.Изобразително изкуство  3.Български език и литература
         
1. Физческа култура 1. Математика 1.Български език и култура 1. Околен свят 1. Констуиране и технологии
         

Изготвил: СУ М. Кирилова СУ В. Ненова

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!