Група "Щурче"

Ние сме децата от група „Щурче”.
Ние, щурчетата, сме любознателни.
Обичаме всеки ден да откриваме нещо ново.
Любимият ни въпрос е „защо?”.
Ние обичаме да играем със своите приятели.
Ние обичаме да рисуваме, апликираме и конструираме.
Обичаме да пеем, да тичаме, да се забавляваме.
Понякога не слушаме, защото сме заети с нещо свое,
но когато направим нещо добро,обичаме
да ни забележат и похвалят!

Екип на групата:

Старши учител -Ваня Ненова
 Учител- Биляна Ангелова
Помощник възпитател: Станка Иванова
тел: 0885923632
E-mail: shturche124@abv.bg

 

В нашата група децата се възпитават и обучават в здравословна, безопасна и сигурна среда. Децата се зачитат като активни участници в образователния процес и се поощряват с морални и материални награди.В групата осигуряваме среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености на  децата и гарантираща цялостното развитие на детето.

Ние, учителите в групата, се стремим да осигурим физическо, познавателно, езиково, духовно – нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата. Дейностите, които извършваме с децата, са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности. Усилията ни са насочени към организиране на игрова дейност, която да стимулира детската любознателност, емоционалност, инициативност и творчество.

 

Правила на група "Щурче"

1. В групата се ходи бавно.
2. Говорим тихо.
3. Държим се внимателно с другите деца.
4. Пазим и подреждаме играчките си.
5. Пазим тишина и слушаме, когато учителката или друго дете говори.
6. Когато искаме да отговорим - вдигаме ръка.
7. Ако са те обидили, напомни на другарчето ти да ти се извини. Използвай вълшебните думички - Благодаря. Моля. Извинявай.


Тези правила тъй лесни правят дните ни чудесни.

Дневен режим

 

 Време Дейност
 07:00 - 08:30

Прием на децата
Игра
Самостоятелна дейност
Сутрешна гимнастика

 08:30 - 09:00 Сутрешна закуска
 09:00 - 10:00 Педагогически ситуации
 10:00 - 10:10 Подкрепителна закуска
 10:10 - 12:00 Дейности по избор. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Допълнителни дейности. Игри на открито.
 12:00 - 13:00 Обяд
 13:00 - 15:00 Следобеден сън
 15:00 - 15:30 Следобедна закуска
 15:30 - 16:00 Педагогическа ситуация
 16:00 - 19:00  Допълнителни дейности. Дейности по избор. Игри на открито. Изпращане на децата
   
   

Изготвил: СУ Ваня Ненова , У Биляна Ангелова

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Околен свят 1. Български език и литература 1. Математика 1. Български език и литература  1.Конструиране и технологии
2. Математика 2. Музика 2. Изобразително изкуство 2. Музика 2. Физическа култура
         
         
1. Физческа култура 1. Конструиране и технологии 1.Физическа култура 1. Изобразително изкуство 1. Околен свят
         

Изготвил: 

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!