Група "Слънчеви палавници"

Весело е тук при нас, уверете се завчас.
Слънчеви палавници ни наричат и към нас всички тичат.
В нашата група дружно ний живеем, учим, забавляваме се и се смеем.

Екип на групата:

Старши учител Елеонора Георгиева
Учител Татяна Тодорова
Помощник възпитател: Зоя Иванова
тел: 0884754731
Е-mail: sunnykids15@gmail.com
 

Възпитанието и обучението на децата се организират и провеждат в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и обучение и осигуряват готовност на децата за училище.

Основните цели във възпитателно-образователната работа в групата са:
*Формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и дисциплина;
*Индивидуален стил на дейност и поведение;
*Самоувереност и готовност за училище.


"Най-прекрасното нещо на света е да видиш дете, което уверено е тръгнало по пътя на живота следвайки посоката, която вие сте му указали."

Затова и ние като екип в групата вярваме, че всяко дете е уникално, и че носи в себе си потенциал, който предстои да развие в по-нататъшния си живот.С нужните средства поощряваме и насърчаваме детските потребности.

Правила на групата:

1. Уважаваме се!
2. Работим заедно!
3. Учтиви сме!
4. Не се бием!
5. Използваме "вълшебните думи": Благодаря! Ако обичаш! Извинявай! Заповядай!
6. Уважаваме чужждото мнение!
7. Не закъсняваме за детската градина!
8. Винаги казваме истината и сме честни един към друг!


Дневен режим

 

 Време Дейности
 07:00 - 08:30

Прием на децата
Дейности по избор на детето
Сутрешно раздвивждане

 08:30 - 09:00 Сутрешна закуска
 09:00 - 09:10 Игри. Подготовка за педагогическа ситуация
 09:10 - 10:00 Педагогическа ситуация
 10:00 - 10:20 Подкепяща закускаДопълнителни дейности
 10:20- 11:20

Дейност по избор,  игри на открито, разходки, закалителни процедури и др.

 11:30 - 12:15 Подготовка за обяд. Обяд
 12:15 - 13:00 Подготовка за следобедна почивка
 13:00 - 15:00 Следобеден сън
   
 15:00 - 15:30 Тоалет и следобедно раздвивжване.
 15:30 - 16:00 Следобедна закуска
 16:00- 17:30 Педагогически ситуации
Допълнителни дейности
 17:30 - 18:30 Допълнителни дейности, организирани от учителя
Дейности по изобр на детето
Изпращане на децата
 18:30 - 19:00 Допълнителни дейности, организирани от учителя на дежурната група

Изготвил: СУ Еленора Георгиева

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. български език и литература 1. Музика 1.Български език и литература  1. Математика 1. Български език и литература
2. Физическа култура 2. Математика 2.  Физическа култура 2. Музика  2. Конструиране и технологии
  3.Околен свят    3. Изобразително изкуство    
         
1. Изобразително изкуство 1. Конструиране и технологии 1.Математика 1. Български език и литература 1. Физическа култура
         

Изготвил: СУ Еленора Георгиева

Утвърдил: Директор Теменужка Димитрова

 

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!