Уведомление за поверителност на сайта

Уведомление за поверителност

Общи положения

Детска градина № 124 „Бърборино“, с Булстат: 000674230, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, пощенски код: 1606, ул. „Захари Круша“ № 20 се задължава да защитава вашите лични данни.

В настоящето уведомление за поверителност ще прочетете защо и как Детска градина № 124 „Бърборино“ обработва вашите лични данни,  събирани от постетители и/или потребители на www.124cdg.eu/bg, как ги съхранява и защитава.

При използването на www.124cdg.eu/bg вие приемате политиката на поверителност на Детска градина № 124 „Бърборино“.

Уведомлението за поверителност относно защитата на личните данни се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Кой обработва вашите данни?

Детска градина № 124 „Бърборино“ е със седалище в гр. София, регистрирано под Булстат: 000674230 с предмет на дейност: „образование“, икономическа дейност (КИД 2008) – „основна – предучилищно образование“, основна дейност по НКИД 2003 – „предучилищно и основно образование“.

Само определени и надлежно упълномощени служители на Детска градина № 124 „Бърборино“ имат достъп до данните, чрез лична парола в конкретни софтуерни системи за обработка на данни. Всички служителите на Детска градина № 124 „Бърборино“, които имат достъп до лични данни, са задължени да защитават тази информация и да я използват единствено за целите на предоставяните от Детска градина № 124 „Бърборино“ услуги.

Всички лични данни се обработват в България. Детска градина № 124 „Бърборино“ използва съвременни софтуерни технологии за обработването на данните.

Защо обработваме вашите данни?

Личните ви данни се събират, за бъде активиран профил и да бъде предоставен достъп до платформата www.124cdg.eu/bg. Това позволява на Детска градина № 124 „Бърборино“ да предостави услугите, съдържащи се в системата, да отговаря на запитвания, да осигурява клиентска поддръжка. Събраните данни се обработват и за изготвянето на анонимни статистически данни за използването на уебсайта, което включва анализ на характеристиките на неговите посетители с цел проектиране на маркетингови комуникации.  Данните се обработва и за предоставяне на информация за събитията, организирани от Детска градина № 124 „Бърборино“. Данните се използват само за горепосочените цели. Ние няма да събираме лични данни, които не са необходими за горепосочените цели.

Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които събираме и обработваме чрез изпращане на запитване чрез контактната през сайта са: име, фамилия, имейл, телефони т.н. (на ръководството на организацията и на лице за контакт).

Платформата www.124cdg.eu/bg може да използва и „бисквитки“, за да подобри качеството на предлаганите услуги. Чрез „бисквитките“ се разпознават нови или предходни посетители на уебсайта, може да се запаметяват определени настройки и действия, които вече са извършени в платформата. „Бисквитките“ може анонимно да събират статистически данни за начините на използването на уебсайта и за изпращане на реклама, която е най-подходяща за потребителя.

Колко дълго се съхраняват личните данни?

Съхраняваме вашите лични данни само докато това е необходимо за предоставянето на услугите, съдържащи се в платформата www.124cdg.eu/bg или колкото е предвидено в договор сключен с потребителя, при спазванe на действащите нормативни актове в Република България.

Всеки потребител има право на достъп до събраните лични данни, както и право да поиска промени в съхраняваните лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до Детска градина № 124 „Бърборино“ на адрес: гр. София, район „Красно село“, пощенски код: 1606, ул. „Захари Круша“ № 20  или на имейл: dg124barborino@gmail.com, телефон за контакт: 02/ 952 20 28, факс: 02/ 952 23 43.

Споделяме ли данни?

Детска градина № 124 „Бърборино“ може да представи вашите лични данни към трети лица – медиатори в процедури по медиация и/или други лица, които каните в процедура по медиация, единствено за целите на предоставянето на услугите от платформата.  Независимо от това, когато се предоставя информация на медиатори, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата и имаме договор с медиатора, който изисква от него да пази личната информация и да не я използва за свои преки цели.

Как може да се подаде възражение или жалба?

Всеки потребител има право да възрази срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Освен това има право да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки потребител има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица и има право да възрази срещу такова разкриване.

Всякакви въпроси свързани с горното, както и за изпращане на възражения срещу използването на лични данни, може да пишете на имейл: dg124barborino@gmail.com.

Жалба или сигнал може да се подаде и до Комисия за защита на личните данни, която има следните координати:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!