За нас

За съществуването на една наистина добра детска градина са необходими:

  • Любов към децата
  • Висок професионализъм
  • Усилие, търпение и всеотдайност

Това можем, това искаме, това даваме на нашите деца!

124- та детска градина се намира на ул. „Захарий Круша” № 20, район „Красно село”, гр. София. Построена е през 1976 г. с бюджетни средства и е общинска собственост. Детската градина има две сгради. Централната сграда е построена по типов проект и е на два етажа. Четирите групи са с отделни хигиенични и просторни занимални, спални, гардеробни и тоалетни, отговарящи на държавните стандарти. Има тераси, които на първишя етаж се свързват с детските площадки чрез розариум и зелени площи.

Група за деца с диабет

Увеличената заболеваемост на децата от диабет в гр. София. Предвид благоприятното разположение на детската градина и близоста и до Университетската болница, през м. октомври 1996 г. е открита една групата за диабетно болни деца от гр. София със съдействието на Столична община район „Красно село”. Това е единствената за столицата и страната група за диабетно болни деца. Групата е под патронажа на Клиниката по ендокринология към Педиатрията с ръководител доц. Коприварова. Детската градина разполага с всичко необходимо за пълноценния и сигурен престой на децата в ДЗ:

Има голям озеленен двор. Всяка група има площадка за игра. Детската градина се охранява от СОТ и жива днева охрана.

Сподели

Запишете се за нашия онлайн бюлетин!